Một số Q&A về hội nghị khoa học trẻ và nghiên cứu sinh 2019

Ban tổ chức hội nghị xin gởi đến quý GV, HVCH, NCS, SV một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hội nghị năm nay:

1. Q: Bài báo đã được đăng ở những nơi rồi có được nộp ở Hội nghị Khoa học trẻ 2019 không?
A: Được. Tuy nhiên, những bài này chỉ được tính điểm NCKH một lần (nếu đã tính rồi thì không được tính lại nữa, chủ yếu dành cho GV).

2. Q: Các bài báo qua review được quy định như thế nào?
A: Với các bài báo qua review, sẽ được tính điểm NCKH (dành cho GV) và sẽ được tính là bài báo đạt điều kiện bảo vệ luận văn cao học (loại yêu cầu phải có bài báo – dành cho HVCH).
Đối với SV – công trình tương ứng có thể được đề xuất tham gia EUREKA, giải thưởng NCKH cấp Bộ, etc. Sau đó, các bài sau review có thể gửi đăng ở các hội nghị/tạp chí uy tín.

3. Q: Có nhóm bài báo không qua review không?
A: Có. Hội nghị có một track non-review, track này chủ yếu dành cho các bạn SV đăng kí đề tài NCKH-SV. Các bạn sẽ làm dưới dạng poster và tham gia hội nghị.

4. Q: Tác giả có phải nộp poster không?
A: Có. Tất cả các bài báo đều phải làm poster và trình bày trong poster session. Dự kiến sẽ có Best Poster Award để khuyến khích các bạn tham gia. Poster sẽ được BTC hỗ trợ in – các bạn chỉ cần chuẩn bị ppt/pdf theo template có sẵn và gửi về BTC theo deadline thông báo.

5. Q: Tham gia hội nghị khoa học trẻ còn được gì nữa không?
A: Có. Hội nghị KHT-NCS sẽ được tổ chức trong tuần của hội nghị quốc tế MAPR (từ 06/05 đến 11/05) do trường tổ chức – sẽ có các bài nói chuyện về AI, đồng thời cũng là tuần mà lớp Algo BootCamp. Do đó, sẽ có rất nhiều hoạt động về NCKH diễn ra trong tuần này.

 

Trân trọng.