Thông báo kết quả phản biện bài báo hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2019

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2019 trân trọng thông báo kết quả phản biện bài báo.

Danh sách các bài báo được lựa chọn in trong kỷ yếu hội nghị: (16 bài)

DS_BaiBao_Accepted_KyYeu

 

Danh sách các bài báo được lựa chọn trình bày dạng poster tại hội nghị: (5 bài)

DS_BaiBao_Accepted_Poster

 

Một số lưu ý:

  • Ít nhất 01 tác giả của các bài báo thuộc cả 2 loại sẽ trình bày công trình của mình tại hội nghị, từ 9:00 đến 11:30, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (Sảnh hội trường E, Lầu 12, Tòa nhà E, ĐH CNTT), thông qua poster tóm tắt nội dung bài báo.
  • Mẫu poster tham khảo tại: http://khoahoctre.uit.edu.vn/?page_id=888
  • Các tác giả gửi file mềm poster bài báo về cho BTC trước 17:00 ngày 07/05/2019, qua địa chỉ mail khoahoctre@uit.edu.vn  BTC sẽ tự túc in ấn và trưng bày poster.
  • Hội nghị Khoa học Trẻ và Nghiên cứu sinh 2019 (KHT) được tổ chức song song với Hội nghị MAPR 2019. Tất cả các tác giả của KHT được tham gia Hội nghị MAPR 2019 (https://mapr2019.uit.edu.vn/mapr-2019) hoàn toàn miễn phí. Link đăng kí tại: http://bit.ly/2Zgz1UJ

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ