ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG

bingo

Đối tượng

– Là sinh viên chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh  và cán bộ, giảng viên độ tuổi từ 35 trở xuống hiện đang học tập và làm việc tại các trường thành viên, khoa và các trung tâm trực thuộc ĐHQG-HCM.

– Tác giả của bài báo là cá nhân hoặc tập thể. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều bài báo.

Nội dung

Nội dung hội nghị tập trung vào các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục – đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.