THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

  •  Nộp toàn văn bài báo: 30/9/2018
  •  Nộp poster trước ngày 15/10/2018
  •  Thông báo chấp nhận bài báo: 15/10/2018.
  •  Tổ chức Hội nghị: 25/10/2018

Địa điểm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh