THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

  • Nộp toàn văn bài báo: 24/4/2019
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 01/5/2019
  • Tổ chức hội nghị: 09-10/5/2019

Địa điểm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh