MẪU BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo gửi về hội nghị cần được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của Springer, bài viết dài không quá 10 trang.Báo cáo treo (nếu có) cần được biên soạn súc tích trên khổ giấy A0.
Các tác giả có thể tham khảo bài báo của PGS.TS. Trần Vĩnh Phước đăng tại hội nghị ICCCI 2012 ở đường link bên dưới:

Download: Tran_To represent spatio_temporal data (ver 2)

Hoặc Template : MS Word và Latex từ Nhà xuất bản Springer

Link: https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines