THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 3

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018

 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2018 xin thông báo về việc điều chỉnh một số mốc thời gian của hội nghị như sau:

  • Hạn cuối nộp toàn văn bài báo đến hết ngày 10/10/2018.
  • Hạn cuối gửi poster tham dự hội nghị trước ngày 15/10/2018.
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 18/10/2018
  • Ngày tổ chức hội nghị (dự kiến): 26/10/2018

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG – HCM. Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

SĐT hỗ trợ: 0123.2389.904 ( Anh Hiệp)

Email: khoahoctre@uit.edu.vn.

Website:  khoahoctre.uit.edu.vn