ĐĂNG KÝ

  1. Hình thức trình bày báo cáo:
  • Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Báo cáo theo định dạng của LNCS Author Guidelines – Springer.
  • Báo cáo dài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, và danh mục tài liệu tham khảo, …).
  1. Thời gian:
  • Nộp toàn văn bài báo: 14/9/2018.
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 28/9/2018.
  • Tổ chức Hội nghị: 25/10/2018.
  1. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/

Nguyễn Thành Hiệp: 0123.2389.904