Mẫu poster Hội nghị

Poster gửi về Hội nghị Khoa học trẻ cần được trình bày theo khổ giấy A0 đứng. Nội dung trình bày tóm tắt bài bài báo khoa học của tác giả, khuyến khích sử dụng nhiều hình ảnh, biểu đồ trực quan. Poster sẽ được trưng bày tại hội nghị khoa học trẻ của trường.
Poster vui lòng gửi về email khoahoctre@uit.edu.vn. Định dạng file PDF hoặc file JPG kích thước lớn để in.
Quý tác giả có thể tham khảo mẫu poster sau.