Skip to content

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2021

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn. Đồng thời, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 cũng chính là hoạt động nhằm hướng đến chào mừng 15 năm thành lập Trường.

1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

2. Thành phần tham dự và báo cáo:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ.

3. Bài báo tham dự hội nghị:

4.Các mốc thời gian:

  • Đăng ký bài báo: 20/4/2021 15/5/2021
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 04/5/2021 22/5/2021
  • Tổ chức Hội nghị: 20/5/2021 02/6/2021

5. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.