THÔNG BÁO SỐ 4 HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 4

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018

 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2018 xin thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh như sau

Thời gian hội nghị: 7h30- 11h30 ngày 26/10/2018

Địa điểm: Nhà phục vụ sinh viên, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Chi tiết chương trình hội nghi:

  • 07h30- 8h00: TIẾP ĐÓN KHÁCH THAM DỰ
  • 08h00 – 08h15: KHAI MẠC HỘI NGHỊ
  • 08h15 – 09h15: BÁO CÁO MỜI: TS. LÊ MAI TÙNG –  CEO EyeQ
  • 09h15 – 09h40: PAPER SPOTLIGHT
  • 09h30- 11h30: POSTER SECTION

COFFEE BREAK

CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SINH VIÊN

  • 11h30: BẾ MẠC HỘI NGHỊ
Khu vực triển lãm poster tại Tầng trệt Nhà phục vụ sinh viên.
Khu vực triển lãm Xe tự hành tại Lầu 1 Nhà phục vụ sinh viên

 

Ban tổ chức hân hạnh đón tiếp