Skip to content

Nộp bài báo Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

Các tác giả vui lòng xem kỹ lưu ý về biểu mẫu bài báo tại đây.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

  • Nộp toàn văn bài báo: 20/4/2021.
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 04/5/2021.
  • Tổ chức Hội nghị: 20/5/2021.

LINK NỘP BÀI: http://bit.ly/KHT-NCS2021