Skip to content

Triển lãm Khoa học Công nghệ Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

  

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CẢM XÚC CHO CÁC BÌNH LUẬN TIẾNG VIỆT CỦA CÁC TRANG CONFESSION TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Đoàn Long An, Lê Văn Hùng


  

HATE SPEECH DETECTION ON VIETNAMESE SOCIAL MEDIA TEXT USING THE PHOBERT - TEXT-CNN MODEL

Phu Gia Hoang, Canh Duc Luu, Khanh Quoc Tran, Kiet Van Nguyen


  

HỆ THỐNG CẬN BIÊN DÙNG CÔNG NGHỆ ẢO HÓA CONTAINER VÀ KUBERNETES ỨNG DỤNG AI NHẬN DIỆN MẶT NGƯỜI KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Công Danh, Pốc Sồi Chanh, Võ Hoàng Vũ


  

XÂY DỰNG CÔNG CỤ GIẢI MÃ CHO CÁC VIDEO STREAMING TĂNG CƯỜNG

Nguyễn Xuân Vinh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Nguyễn Thế Mạnh, Dương Quốc Lộc, Lê Đình Bảo Long, Đỗ Trọng Hợp


  

UIT-RBDML: HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU LỚN THỜI GIAN THỰC CHO DỊCH VỤ MÁY HỌC

Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Tín


  

A STUDY OF USING PRE-TRAINED ROBERTA MODEL FOR VIETNAMESE SPELLING CORRECTION

Trần Hàm Dương, Ngô Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Tín


  

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỘ DỮ LIỆU NHẬN DẠNG MÓN ĂN VIỆT NAM

Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Trần Trung Hiếu, Lê Quang Nhật


  

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN COVID-19 DỰA TRÊN ẢNH CHỤP CT-SCAN

Trần Quốc Khánh, Nguyễn Lê Vinh, Lê Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hà


  

FAST COMPUTATION THE FIDELITY BETWEEN TWO STATES BY USING A NEW DESIGN OF QUANTUM CIRCUITS 

Vũ Tuấn Hải, Phan Hoàng Chương

 


  

NHẬN DIỆN SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG THÔI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đặng Khắc Lộc, Đặng Văn Thìn, Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Lưu Thùy Ngân

 


  

Đang cập nhật                                                                

KHUYẾN NGHỊ TIN TỨC LIÊN QUAN DỰA TRÊN MÔ HÌNH NHẬN THỨC THỰC THỂ KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU

Dương Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Văn Tùng, Huỳnh Ngọc Tín

 


  

Đang cập nhật                                                                 

VIETNAMESE LICENSE PLATE CLARIFICATION USING DEEP LEARNING

Đỗ Trọng Hợp, Hà Minh Quân, Phan Vĩ Hào

 


  

Đang cập nhật                                                                 

PHÂN LOẠI TRANG PHỤC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Huỳnh Thị Bích Tuyền, Trịnh Thị Thanh Trúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 


 

Đang cập nhật                                                                 

GIẢI PHÁP THAY ĐỔI TUẦN SUẤT GỬI DỮ LIỆU CẢM BIẾN TRÊN THIẾT BỊ LIBELIUM

Phan Trung Phát, Nguyễn Khánh Thuật, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thiên Luân, Lê Trung Quân


  

Đang cập nhật                                                                 

W-KG2V: A WEIGHTED TEXT-ENHANCED META-PATH-BASED KNOWLEDGE GRAPH EMBEDDING FOR SIMILARITY SEARCH 

Phu Pham, Phuc Do


 

SỬ DỤNG BERT VÀ ĐỒ THỊ TRI THỨC ĐỂ CẢI TIẾN TÍNH HIỆU QUẢ CHO HỆ HỎI ĐÁP TIẾNG VIỆT

Phan Hồ Viết Trường, Đỗ Phúc


 

Đang cập nhật                                                                 

TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG HỌC MÁY VÀO HỆ THỐNG BÃI GỬI XE THÔNG MINH

Lâm Ngọc, Tống Tú Ngọc, Võ Thị Ngọc Phương, Võ Duy Tân, Thái Huy Tân


 

Đang cập nhật                                                                 

MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG ẢNH CHỨA SƯƠNG MỜ

Trần Văn Bảo, Trần Tuấn Minh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang


 

Đang cập nhật                                                                 

PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN HỌC SÂU KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG TRUYỀN THỐNG

Vũ Ngọc Tú, Đinh Thanh Toàn, Trfn Minh Tùng, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang