Skip to content

V/v Chuyển Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh sang hình thức online

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, nhằm đảo bảo tính an toàn cho người tham dự nhưng vẫn giữ được tinh thần nghiên cứu sáng tạo của các tác giả, Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 xin thông báo đến toàn thể quý tác giả cũng như các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên về việc chuyến Hội nghị sang hình thức online, cụ thể như sau:

- Ngày diễn ra hội nghị: 08/6/2021 (thay vì là 02/6 như thông báo trước đó)

- Platform tổ chức hội nghị: Microsoft Teams

- Code: 1g0g71e

Cám ơn quý tác giả, các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đã quan tâm đến Hội nghị.

Thân ái./.