Skip to content

Danh sách bài báo được đăng tại Hội nghị Khoa học Trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

STT Tên bài báo Nhóm tác giả
1 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỘ DỮ LIỆU NHẬN DẠNG MÓN ĂN VIỆT NAM Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Trần Trung Hiếu, Lê Quang Nhật, Nguyễn Văn Kiệt
2 THÊM DẤU CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU Trần Quang Linh, Dương Văn Bình, Lâm Gia Huy, Đỗ Trọng Hợp
3 FAST COMPUTATION THE FIDELITY BETWEEN TWO STATES BY USING A NEW DESIGN OF QUANTUM CIRCUITS Vũ Tuấn Hải, Phan Hoàng Chuong
4 KHUYẾN NGHỊ TIN TỨC LIÊN QUAN DỰA TRÊN MÔ HÌNH NHẬN THỨC THỰC THỂ KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU Dương Xuân Hiệp,Nguyễn Thị Tuyết Nhung,Trần Văn Tùng,Huỳnh Ngọc Tín
5 A STUDY OF USING A PRE-TRAINED ROBERTA MODEL FOR VIETNAMESE SPELLING CORRECTION Trần Hàm Dương, Ngô Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Tín
6 NHẬN DIỆN SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG THÔI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đặng Khắc Lộc, Đặng Văn Thìn, Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
7 PHÂN LOẠI TRANG PHỤC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Huỳnh Thị Bích Tuyền, Trịnh Thị Thanh Trúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
8 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN COVID-19 DƯẠ TRÊN ẢNH CHỤP CT SCAN Trần Quốc Khánh, Lê Hoàng Nguyên, Nguyễn Lê Vinh, Nguyễn Thị Thu Hà
9 PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN HỌC SÂU KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG TRUYỀN THỐNG Vũ Ngọc Tú, Đinh Thanh Toàn, Võ Duy Nguyên, Trần Minh Tùng, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
10 MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG ẢNH CHỨA SƯƠNG MỜ Trần Văn Bảo, Trần Tuấn Minh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
11 GIẢI PHÁP THAY ĐỔI TẦN SUẤT GỬI DỮ LIỆU CẢM BIẾN TRÊN THIẾT BỊ LIBELIUM Phan Trung Phát, Nguyễn Khánh Thuật, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thiên Luân, Lê Trung Quân
12 INTELLIGENT AUGMENTED VIDEO SREAMING SERVICES USING LIGHTWEIGHT QR CODE SCANNER Nguyễn Xuân Vinh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Dương Quốc Lộc, Nguyễn Thế Mạnh, Lê Bảo Long, Trần Quang Diệu, Đỗ Trọng Hợp, Đào Như Ngọc
13 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CẢM XÚC CHO CÁC BÌNH LUẬN TIẾNG VIỆT CỦA CÁC TRANG CONFESSION TRÊN MẠNG XÃ HỘI Đoàn Long An, Lê Văn Hùng
14 HATE SPEECH DETECTION ON VIETNAMESE SOCIAL MEDIA TEXT USING THE PHOBERT - TEXT-CNN MODEL Phu Gia Hoang, Canh Duc Luu, Khanh Quoc Tran, Kiet Van Nguyen
15 TWO-STAGE APPROACH FOR VIETNAMESE LICENSE PLATE CLARIFICATION USING DEEP LEARNING Hà Minh Quân, Phan Vỹ Hào, Đỗ Trọng Hợp
16 TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG HỌC MÁY VÀO HỆ THỐNG BÃI GỬI XE THÔNG MINH Lâm Ngọc, Tống Tú Ngọc, Võ Thị Ngọc Phương, Võ Duy Tân, Thái Huy Tân
17 W-KG2VEC: A WEIGHTED TEXT-ENHANCED META-PATH-BASED KNOWLEDGE GRAPH EMBEDDING FOR SIMILARITY SEARCH Phu Pham, Phuc Do
18 UIT-RBDML: HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU LỚN THỜI GIAN THỰC CHO DỊCH VỤ MÁY HỌC Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Tín
19 HỆ THỐNG CẬN BIÊN THÔNG MINH VÀO ỨNGD ỤNG AI NHẬN DIỆN MẶT NGƯỜI KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Công Danh, Pốc Sồi Chanh, Võ Hoàng Vũ