Skip to content

Mẫu poster hội nghị năm 2023

Các tác giả khi thiết kế poster yêu cầu sử dụng mẫu poster đính kèm bên dưới. Poster cần được xuất ra dạng PDF trước khi nộp.

  • Về nội dung của poster, tác giả tham khảo trong file đính kèm ("Mau tham khao 2")
  • Về trình bày, tác giả sử dụng mẫu thiết kế tại đây.
File đính kèm: