Skip to content

Nộp bài báo Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023

Định dạng bài báo khoa học thực hiện theo mẫu tại đây.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

  • Nộp toàn văn bài báo: 07.09.2023.
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 30.09.2023.
  • Tổ chức Hội nghị: 03.10.2023.

LINK NỘP BÀI: https://link.uit.edu.vn/KHT-NCS2023